Usługi dodatkowe

  • Laminowanie do 160 cm
  • Laminowanie na gorąco do formatu A2
  • Bindowanie (kanałowe, termobindowanie, spiralka)
  • Cięcie po obrysie
  • Cięcie papieru do podanych wymiarów (np. rozcinanie A4 do papieru na recepty, A4 do A5 itp.)
  • Odcinanie białych marginesów z formatu do A2